Tracks Recycle

Om personuppgifter

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna upprätta och hantera ditt personliga konto på Tracks Recycle. Det gör det möjligt att få en överblick av de produkter du lämnat in och vad som sålts. Det ger oss också möjlighet att få kontakt med dig som säljare och göra utbetalningar när produkter sålts.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Nedan personuppgifter samlas in när du startar ditt konto på Tracks Recycle:

  • Kontaktuppgifter: namn, adress, telefonnummer och mailadress.
  • Kontonummer för utbetalning när dina produkter säljs.

När du blivit kund hos oss behandlar vi också:

  • Försäljningshistorik
  • Betalningshistorik

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto på Tracks Recycle är baserat på ditt medgivande när du skapar ditt konto. Behandlingen av dina personuppgifter sker i syfte att ge dig relevant information och baseras på Tracks Recycles legitima intresse.

Du kan när du vill dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter. Om du gör det upphör ditt konto att existera och Tracks Recycle kan inte längre tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som du är en aktiv inlämningskund hos oss. Vi betraktar dig som en aktiv Inlämningskund, och upprätthåller ditt kundkonto hos oss, i tre (3) år från det att du lämnade in eller fick en vara såld i vår butik.

Från det att tre-årsperioden enligt ovan har löpt ut kommer ditt kundkonto hos Tracks Recycle att raderas från vårt system. Då raderas också all information vi har om dig som inlämningskund, med undantag för information om utbetalningar, som sparas för bokföringsändamål.

Din rätt att neka behandling av dina uppgifter:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Tracks Recycles legitima intresse genom att kontakta info@tracksrecycle.se. Ditt konto kommer då att raderas och vi kommer inte att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.